Uvjeti korištenja

Uvjeti korištenja

Vrhunsko je aplikacija za računala i mobilne uređaje koja Vam omogućuje korištenje usluga i sadržaja, a što je regulirano ovim uvjetima korištenja. Vrhunsko nastaje na temelju suradnje pojedinaca i skupina pojedinaca, sa zajedničkim ciljem stvaranja kvalitetnijih informacija o proizvodima i uslugama.

Vrhunsko omogućava svakoj fizičkoj i pravnoj osobi s vezom na Internet i preglednikom World Wide Weba koja zadovoljava uvjete stvaranja vrhunskih proizvoda ili pružanja vrhunskih usluga mijenjanje vlastitog sadržaja.

Posebno naglašavamo da niti jedan podatak koji pronađete u sklopu aplikacije Vrhunsko nije nužno provjeren od strane pravila struke i ne jamči potpunu, točnu i pouzdanu informaciju.

Nijedan autor, suradnik, pokrovitelj, administrator, ili bilo koja osoba povezana s Vrhunsko ni na koji način ne može biti odgovorna za pojavu netočne ili pogrdne informacije, ili za štetu koju ste vi prouzročili korištenjem sadržaja ili internetske poveznice na tu informaciju.

Doprinose u vidu informacija dajete slobodno i pritom ne dolazi ni do kakvog sporazuma između vas i vlasnika ili korisnika stranica, vlasnika poslužitelja na kojima su postavljene, pojedinih suradnika Vrhunsko, administratora projekta ili ikoga tko je na bilo koji način povezan s ovim projektom.

Aplikacija Vrhunsko odriče se svake garancije, a Vaše korištenje obavljate isključivo na vlastitu odgovornost.

Ni jedan dio aplikacije Vrhunsko ne smije se koristiti u nezakonite svrhe niti za njihovo promoviranje. Vrhunsko polaže autorska prava na sve vlastite sadržaje. Neovlašteno korištenje bilo kojeg dijela aplikacije Vrhunsko smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Vrhunsko ne potiče kršenje zakona i nije odgovorno za protupravna djelovanja koja proizlaze iz vašeg povezivanja na aplikaciju Vrhunsko te korištenja, reprodukcije ili objavljivanja informacija koje ovdje pronađete.

Vrhunsko zadržava pravo ukidanja kao i promjene izgleda, sadržaja i uvjeta korištenja kao i svih usluga koje su sastavni dio aplikacije bez obaveze prethodne najave. Vrhunsko nije odgovorno za bilo kakvu štetu nastalu tim promjenama.

Vrhunsko zadržava pravo da u bilo kojem trenutku promijeni Uvjete korištenja. Zbog toga se korisnicima preporuča periodička provjera sadržaja ove stranice.